PLANKTON

So drobni pelagični organizmi, ki jih nosijo tokovi ali lebdijo na morju in jezerih. Med plankton uvrščamo številne mikroskopsko majhne živali in rastline, kot so alge, praživali,ličinke in nekateri kolobarniki. Je pomemben vir hrane za ostale predstavnike vodnih združb in ga delimo v “zooplankton in fitoplankton”.

Dodaj odgovor