PRAVILNI POLIEDRI

Pravilni polieder je polieder katerega stranske ploskve so skladni pravilni mnogokotniki, ki se nahajajo okoli vsakega ogljišča.

Že stari Grki so vedeli, da obstaja le pet teles, ki se dajo konstruirati iz samih pravilnih konveksnih poligonov tako, da se enako število le-teh sreča v vsakem oglišču.

Eulerjeva poliedrska formula pa pravi:

Naj bo O število oglišč, P število ploskev in R število robov poliedra, za poljuben enostaven polieder velja:

O+P-R=2

VIR: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/939/OS_Matematika_Arhimedska_telesa.pdf

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravilni_polieder

http://www.okrogar.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/poli/index.html

Dodaj odgovor