PLATONIZEM

Platonizem je iluzija razlike, iluzorno razlikovanje sofistike in filozofije, ideologije in znanosti. Platon je skušal dati precizen teoretičen status filozofiji, platonizem je originalna filozofija, Platon pa je »začetnik« filozofije, tako da je odslej vsa filozofija, ki to hoče biti, bolj ali manj platonistična.

VIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/Platonizem

Dodaj odgovor