PLATON

Platon je eden najpomembnejših grških filozofov in je bil drugi v velikem triu starogrških mislecev (Sokrat, Platon in Aristotel), ki so postavili filozofske temelje zahodne civilizacije. Njegovo delo je temelj vse nadaljnje filozofije. Njegova misel s svojimi logičnimi in metafizičnimi poudarki je v bistvu najprej etična. Platonovo filozofijo bi tako lahko označili kot racionalistično etiko. Bil je Sokratov učenec (od svojega 20. do 28. leta), Aristotelov učitelj, ustanovitelj Akademije v Atenah na kateri je nad vhodom pisalo: “Naj nihče, ki ne razume geometrije, ne vstopa!” in začetnik filozofske smeri, ki nosi njegovo ime – platonizem
Platon se je rodil leta 428 oz. 427 pr. n. št. v Atenah v premožni aristokratski družini. Že v mladosti je bil poznan po svojih sposobnostih in učenju, tako da so ga razglasili za Apolonovega sina.

Beseda matematika izvira iz grške besede máthema, ki pomeni kar se naučiš, učenje, znanost. V tej obliki besedo prvič uporabi Platon (380 pr. Kr.), verjetno pa že prej Pitagorjci (540 pr. Kr.). Grški mantháno pomeni učim se. Beseda izvira iz indoevropskega korena mendh, ki pomeni vzbuditi razumsko zanimanje.

VIR:http://sl.wikipedia.org/wiki/Platon

Dodaj odgovor