NASTANEK SVETA

Najstarejše modele pravilnih poliedrov, ki izhaja iz neolitske kulture in so stari okrog 4000 let, hranijo v enem od oxfordskih muzejev.

Ne vemo, kaj so pomenili tedanjem naseljencem, vemo pa, da so pravilne poliedre pitagorejci, ki so bili tudi mistiki, povezovali z nastankom sveta: iz kocke je nastala zemlja, iz piramide ogenj, iz oktaedra zrak, iz ikozaedra voda in iz dodekaedra sfera vesoljstva.

Kasneje je Platon to teorijo še razširil: dodekaeder pripada nebu, ker je tako drugačen od drugih teles, pa tudi nebesnih znamenj je dvanajst; kocka pripada zemlji, ker ima od vseh pravilnih poliedrov najtršo strukturo; tetraeder pripada ognju, ker ima najmanjše število stranskih ploskev in je zato najbolj gibljiv; ikozaeder pripada vodi, ker je v lastnostih najbolj nasproten tetraedru; oktaeder pripada zraku, ker po svojih lastnostih spada med tetraeder in ikozaeder.

VIR: Gregor Pavlič, Slikovni pojmovnik MATEMATIKA, str. 87